Do you want to know more?

Are you interested in this subject? Would you like to know more? Take a look at other websites devoted to this subject.

Links

Groups

Ancient dances

Museums

Mušov

Romans in Slovakia

Hungary

Hungary

Austria

Great Britain

Literature

 • Campbell, D. B. 2009: Tábory římských legií 27. př. n. l. – 378 n. l. Fortifikace. Praha.
 • Cejnková, D. – Komoróczy, B. – Tejral, J. 2003: Římané a Germáni: nepřátelé, rivalové, sousedé. Brno.
 • Connoly, P. 1992: Dějiny římského vojska. Jak se žilo v minulosti. Bratislava.
 • Copan, R. 2009: Římští legionáři od Césara po Nerona. Brno.
 • Copan, R. 2009: Římští legionáři od Marca Aurelia po Diokleciána. Brno.
 • Dohnal, V. 2001: Olomoucký hrad. Olomouc.
 • Dopita, J. 1985: Nálezy mincí na Olomoucku (I). Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci 238, 1 - 19.
 • Goldsworthy, A. 2010: Armáda starého Říma. Praha.
 • Hošek, R. – Marek, V. 1990: Řím Marca Aurelia. Praha.
 • Kalábek, M. 2006: Germánské osídlení Olomouce. Archeologie barbarů 2005. Praha, 431–450.
 • Kalábek, M. 2013: Nálezová zpráva Olomouc – Neředín, polyfunkční dům na třídě Míru. Nepublikovaná nálezová zpráva AC Olomouc.
 • Komoróczy, B - Lukáš, M. - Růžičková, P. - Štercl, J. - Vlach, M. 2010: Po stopách římských legií v kraji pod Pálavou. Pasohlávky.
 • Komoróczy, B. 2009: Der Militärschlag gegen die Markomannen und Quaden – ein archäologischer Survey. In: 2000 JahreVarusschlacht Konflikt, Stuttgart.
 • Loskotová, Z. 2009: Olomouc (k. ú. Řepčín, okr. Olomouc), Přehled výzkumů 50, 329-331. Brno.
 • Minaroviech - Ratimorská, J. 2007: Hypothetical 3D Reconstruction of the Roman Earth-and-Timber Fort in Iža. In. Anodos - Supplementum 4. Trnava str. 91 - 102.
 • Minaroviech - Ratimorská, J. - Kristian Elschek: Hypothetische 3D Reconstruction des"Römischen Bades" von Bratislava-Dúbravka. In. Anodos - Supplementum 4. Trnava, str. 103 - 117.
 • Musilová, M. – Turčan, V. a kol. 2012: Römische Denkmäler an der mittleren Donau.Von Vindobona bis Aquincum. Bratislava.
  Schulz, J. (red.) 2009: Dějiny Olomouce 1. Olomouc.
 • Peška, J. – Šrámek, F. 2004: Krátkodobý polní tábor z doby římské v Olomouci – Neředíně, Ročenka 2003, Archeologické centrum Olomouc. Olomouc, 127–136.
 • Turčan, V. 2007: An Attempt at a Three-Dimensional Reconstruction of a Roman Building Complex in Stupava (A Preliminary Report). In. Anodos - Supplementum 4. Trnava, str. 119 - 124.