Chcete vědět více?

Zajímá Vás toto téma? Rádi byste se dozvěděli více? Podívejte se na další webové stránky věnované této tématice.

Odkazy

Skupiny

Antické tance

Muzea

Mušov

Římané na Slovensku

Obrázky rekonstrukcí z celého pravěku Slovenska:

Maďarsko

Německo

Rakousko

Velká Británie

Literatura

 • Campbell, D. B. 2009: Tábory římských legií 27. př. n. l. – 378 n. l. Fortifikace. Praha.
 • Cejnková, D. – Komoróczy, B. – Tejral, J. 2003: Římané a Germáni: nepřátelé, rivalové, sousedé. Brno.
 • Connoly, P. 1992: Dějiny římského vojska. Jak se žilo v minulosti. Bratislava.
 • Copan, R. 2009: Římští legionáři od Césara po Nerona. Brno.
 • Copan, R. 2009: Římští legionáři od Marca Aurelia po Diokleciána. Brno.
 • Dohnal, V. 2001: Olomoucký hrad. Olomouc.
 • Dopita, J. 1985: Nálezy mincí na Olomoucku (I). Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci 238, 1 - 19.
 • Goldsworthy, A. 2010: Armáda starého Říma. Praha.
 • Hošek, R. – Marek, V. 1990: Řím Marca Aurelia. Praha.
 • Kalábek, M. 2006: Germánské osídlení Olomouce. Archeologie barbarů 2005. Praha, 431–450.
 • Kalábek, M. 2013: Nálezová zpráva Olomouc – Neředín, polyfunkční dům na třídě Míru. Nepublikovaná nálezová zpráva AC Olomouc.
 • Komoróczy, B - Lukáš, M. - Růžičková, P. - Štercl, J. - Vlach, M. 2010: Po stopách římských legií v kraji pod Pálavou. Pasohlávky.
 • Komoróczy, B. 2009: Der Militärschlag gegen die Markomannen und Quaden – ein archäologischer Survey. In: 2000 JahreVarusschlacht Konflikt, Stuttgart.
 • Loskotová, Z. 2009: Olomouc (k. ú. Řepčín, okr. Olomouc), Přehled výzkumů 50, 329-331. Brno.
 • Minaroviech - Ratimorská, J. 2007: Hypothetical 3D Reconstruction of the Roman Earth-and-Timber Fort in Iža. In. Anodos - Supplementum 4. Trnava str. 91 - 102.
 • Minaroviech - Ratimorská, J. - Kristian Elschek: Hypothetische 3D Reconstruction des"Römischen Bades" von Bratislava-Dúbravka. In. Anodos - Supplementum 4. Trnava, str. 103 - 117.
 • Musilová, M. – Turčan, V. a kol. 2012: Römische Denkmäler an der mittleren Donau.Von Vindobona bis Aquincum. Bratislava.
  Schulz, J. (red.) 2009: Dějiny Olomouce 1. Olomouc.
 • Peška, J. – Šrámek, F. 2004: Krátkodobý polní tábor z doby římské v Olomouci – Neředíně, Ročenka 2003, Archeologické centrum Olomouc. Olomouc, 127–136.
 • Turčan, V. 2007: An Attempt at a Three-Dimensional Reconstruction of a Roman Building Complex in Stupava (A Preliminary Report). In. Anodos - Supplementum 4. Trnava, str. 119 - 124.