Archeologické nálezy

Germánské prostředí nebylo Římanům neznámé. Máme doklady o obchodní činnosti v souvislosti s tzv. Jantarovou stezkou. Do Germánie se vyváželo luxusní zboží určené pro místní aristokracii. Pozůstatky takovéhoto luxusního zboží známe jen z nálezů v bohatých hrobkách velmožů či králů. Na běžných germánských sídlištích ovšem převažují prostší nálezy zlomků keramických nádob, drobných šperků a mince.

Pokračujte dále na:

Olomouc
Olomouc - Neředín
Olomouc - Slavonín

Olomouc – Řepčín

Archeologickým výzkumem i povrchovou prospekcí bylo na katastru Řepčína zjištěno germánské sídliště ze 3. - 4. století n.l.. Z rozsáhlé lokality známe nálezy germánských i římskoprovinciánílních spon, mincí a keramiky.

Spona s cibulovitým knoflíkem patří k zajímavým nálezům, které mají původ v dílnách podunajských provincií a jsou datovány od 2. poloviny 4. do počátku 5. století. Jejich nositelé měli vztah k vojenským a mocenským strukturám římského státu.

Z povrchových nálezů pochází kolekce bronzových a stříbrných mincí datovaných do 3. a 4. stol n.l.. Mezi nimi vyniká denár Julie Soaemias (220 n.l.) s portrétem císařovny a sedící Venuše

Literatura: Loskotová, Z. PV50, 329-331

– manželka císaře Elagabala (218-222)

Zdroj identifikace: http://wildwinds.com/coins/ric/julia_soaemias/i.html

(RIC 243, RSC 14, BMC 55) (mince

Keramika

Z povrchových průzkumů PhDr. J. Bláhy pochází i zlomek neurčené provinciální keramiky.