Prezentace

Milníky byly kamenné sloupy rozestavěné v pravidelných rozestupech podél cest s nápisy informující o vzdálenosti k různým cílům. V městě Římě existoval tzv. zlatý milník, odkud se počítaly vzdálenosti. Každý milník byl očíslován a kromě toho měl i informaci, kdo jej nechal zhotovit. Podél cest Římské říše byly stavěny milníky, vyznačující se tvarovou jednotou.

Pokračujte dále na:

Dokumentace výroby
Living history

Památník a zastávka

Milník Památník v podobě symbolu římského milníku byl vybrán záměrně, protože připomíná jeden charakteristický objekt vyskytující se běžně podél cest římské říše. Milníky byly kamenné sloupy rozestavěné v pravidelných rozestupech podél cest s nápisy informující o vzdálenosti k různým cílům. V městě Římě existoval tzv. zlatý milník, odkud se počítaly vzdálenosti. Každý milník byl očíslován a kromě toho měl i informaci, kdo jej nechal zhotovit.

Podél cest Římské říše byly stavěny milníky, vyznačující se tvarovou jednotou. Dva až tři metry vysoké kamenné sloupy s kruhovým či elipsovitým průřezem byly usazeny do podstavce. Nápis udával vzdálenost k výchozímu bodu (lat. caput viae), v římských mílích, obdobně i název umístění, rok výstavby a stavební zásah. Jako stavebník se označoval císař, kterému výstavba milníků sloužila k propagandě.

Autorem architektonického řešení je studio ZLAMAL.