Mýty a legendy

Zajímá Vás, jak to vlastně bylo se založením města Olomouce? Kdo jej založil a jak se to stalo? Přečtěte si pověst o založení města Olomouce a nechte se unést do dávné historie, kdy ohromné lesy pohlcovaly krajinu, nestála zde města ani vesnice a kdy lupiči číhali na kupce podél obchodních cest.

Pokračujte dále na:

Pověst o založení Olomouce
Historická falza
Fiktivní příběh legionáře

Mýty a legendy

Mnoho míst má svou zakládací pověst. O Olomouci se minimálně od 16. století mluví jako o městu, které založil Caesar. Jednu z prvních zmínek o možném založení Olomouce nacházíme v díle renesančního polského heraldika Bartoloměje Paprockého z Hlohol – Zrcadlo Markrabství Moravského (Čtvrtá kniha).

Caesarova kašna v Olomouci

Pověst o založení města Caesarem se stala námětem k vybudování barokní kašny s jezdeckou sochou na dnešním Horním náměstí v roce 1725. Autorem kašny byl Václav Render a autor sochy Jan Jiří Schauberger

Bartoloměj Paprocký z Hlohol se ve čtvrté části své knihy" Zrcadlo Markrabství Moravského“ věnuje i otázce založení Olomouce: „Založení a fundování města toho, žádný pravdivě pro velikau dávnost a starožitnost jeho, ukázati nemůže. Jestliže od Julia císaře, jakž někteří pokládají založení jeho, o tom dostatečně žádný neví.“