Mýty a legendy

Mnoho míst má svou zakládací pověst. O Olomouci se minimálně od 16. století mluví jako o městu, které založil Caesar. Jednu z prvních zmínek o možném založení Olomouce nacházíme v díle renesančního polského heraldika Bartoloměje Paprockého z Hlohol – Zrcadlo Markrabství Moravského (Čtvrtá kniha).

Pokračujte dále na:

Pověst o založení Olomouce
Historická falza

Fiktivní příběh legionáře

Marcus Aurelius V pátém roce vlády císaře Marka Aurelia (166 n. l.) byl v Itálii zverbován 20-letý branec Iulius. Byl to svobodný zemědělec, který si chtěl službou v legii zajistit obživu. Stal se jedním z mnoha odvedenců nově formované II. legie Italica (ve znaku vlčice). V přísaze (sacramentum) slíbil: "Vždy splním rozkaz mě uložený. Proti nepříteli budu bojovat v šiku. Nikdy neopustím znaky. Neuškodím Impériu nebo lidu římskému. Jestliže toto nedodržím, ať Jupiter mě zničí". Tato přísaha se opakovala každoročně na Nový rok. Pak začal jeho náročný čtyřměsíční výcvik. Noví odvedenci byli cvičeni v dlouhých pochodech, nácvikem různých bojových formací (např. želva), v budování tábora, v boji se cvičnými dřevěnými zbraněmi. Legionáři se cvičili i v plavání, jízdě na koni, lukostřelbě či střelbě z ručních praků. První bojové nasazení se uskutečnilo už na území severní Itálie, kde probíhaly obranné boje proti germánským útočníkům před Aquileou. Legie byla po té z Itálie odvelena na sever do provincie Norikum, kde si roku 170 vybudovala tábor v dnešním Albingu poblíž hranice na Dunaji (Rakousko). Zde se účastnil mnoha bojů s germánskými kmeny Markomanů a Kvádů a zimu 179 – 180 strávil dokonce v jednom z provizorních táborů v hloubi Velké Germánie.

Mírový život byl zpestřován každý měsíc třemi celodenními pochody doplněnými stavbou tábora. Roční žold 300 denárů byl vyplácen ve čtyřech splátkách. Za tuto sumu si legionář mohl pořídit spoustu věcí a zabezpečit své blízké (převod: 1 denár = 4 sestercie = 16 asů).

Příklady cen

mzda nádeníka – 3 – 60 sesterciů za pracovní den

životní náklady řadového zemědělce v Egyptě za rok – 100 – 150 sesterciů

životní náklady střední vrstvy – až 450 sesterciů

1 modius (8,7 l) pšenice – 4 sestercie
1 modius ječmene – 2 sestercie
1 libra (0,3 kg) chleba – 3 asy
1 sextarius vína (0,5 l) – dle kvality – 0,3 – 3 sestercie
1 libra datlí ne fíků – 1 sestercius
1 libra vepřového masa – 2 sestercie
1 kráva – cca 800 sesterciů
Kůň jezdecký – 2000 – 3000 sesterciů
Beran – až 200 sesterciů
Nejlevnější otrok – 400 – 800 sesterciů
Otrok se základním vzděláním – 200 sesterciů
Krásná otrokyně – 4000 sesterciů
Vzdělaní a kvalifikovaní otroci – od 8000 až několik set tisíc sesterciů
Náklady na otroka za 1 rok – 300 – 600 sesterciů
Stříbrný náramek – od 16 sesterciů
Zlatý náramek – od 60 sesterciů
Pohár keramický (terra sigillata) – od 0,5 asu
Prostý venkovský domek v Egyptě – od 300 sesterciů
Dvoupodlažní městský dům v Egyptě – od 2000 sesterciů
Venkovský domek v Itálii – od 2000 sesterciů
Činžovní dům v Římě – od 100000 sesterciů
Panský dům v Římě (domus) – od 1500000 sesterciů
Venkovský statek (villa) – kolem 4000000 sesterciů
Staré obrazy a sochy (originály) – kolem 100000 sesterciů
Kopie starých soch – 10000 – 15000 sesterciů
Sochy nové – 5000 – 7000 sesterciů
Kniha – 4 – 20 sesterciů
1 libra černého pepře - 20 sesterciů
Tunika prostá – 60 sesterciů
Tunika kvalitnější – až 300 sesterciů
Pár sandálů – 80 sesterciů
Služba lazebníka – nejméně 2 asy
Vstupné do lázní – 0,25 – 1 as.

Legionář Iulius byl propuštěn z armády roku 192 s odměnou 3000 denárů a nárokem na kousek půdy v Noriku. Zde si koupil dům a oženil se svou dlouholetou partnerkou, se kterou stačil zplodit již několik dětí….(zákaz ženění legionářů byl zrušen až roku 197).