Interaktivní mapa

Abyste získali ucelený pohled o archeologických nálezech v Olomouci, připravili jsme pro Vás interaktivní mapu. Pod jednotlivými body najdete unikátní archeologické nálezy historického významu s krátkými popisky a jejich vyobrazením. Podívejte se, jaké poklady byly v Olomouci nalezeny.